Теперь последует описание Tara Saptakshari садханы

Astra mantra: vajrodake hum phat

Moola mantra: om trim hrim hum hrim hum phat (эту мантру использовал Брахма)

 Anga:

 1. hram hrdayaya namah
 2. hrim sirase swaha
 3. hroom shikhaye vashal
 4. hraiyim kavachaya hum
 5. hraum netratrayaya vaushat
 6. hra: astraya phat

Chandas: shakthi rishi gayatri chandas tara devata

Дхьяна шлока:

shwetambaraam sharadachadrakandim sadhbhushanaam chandrakalavatamsam kartrikapaalanwithapaanipadmaam taraam trinetram prabhajeyokhilardhayee

Peeta shakthi: hrim namah (pooja yantra — shalkone, astadala, bhupura)

Peeta samasti: om hrim pralayavaristhithamahaswethapadmasanaya namah

Peeta pooja: мантры такие же как в trijada садхане

Murthi kalpana: hrim namah om trim hrim hum hrim hum phal namah taramurthaye namah

Upachara: оm hrim om namah

Avahana: ayudha и bhushana nyasa такие как упоминалось ранее в описании tara trijada садханы

Ayudha nyasa:

 1. khadgaya namah
 2. кapalaya namah

 Bhushana nyasa:

 1. makudaya namah
 2. ardhachandraya namah
 3. swarnabhushanebyo namah

Upahara: arkyamidam, paadyamidam, aachamaneeyamidam

Moorthi pooja: 16 dwastaa и naivedya такие же как в описании tara panchakshari  ритуала.

|| Tara Saptakshari Samaptam ||


ДАЛЕЕ: 14. Способы поклонения